Missio

Toiminta-ajatus

Tarjoamme tukea ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa.

Toimintamme ja arvojemme pohjana on kristillinen ihmiskäsitys, jonka perusta on Raamatussa. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu jokaisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen Jumalan luomana yksilönä. Jokaisen elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus. Olennaista kristilliselle ihmiskäsitykselle on armollisuus, ihmisten keskinäinen tasa-arvo ja huolenpito sekä hengellisen ulottuvuuden mukaan ottaminen henkisen, fyysisen ja sosiaalisen rinnalle.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
  Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.
 • Yhteisöllisyys
  Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.
 • Vastuullisuus
  Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.
 • Rohkeus
  Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

Visio 2020

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan maakunnallisesti vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, asiakkaiden tarpeisiin vastaavana organisaationa. Katulähetys on joustavuutensa ja uudistumiskykynsä vuoksi haluttu verkostoyhteistyökumppani. Tuotamme laadukkaita palveluita sekä yhdistyksen että yrityksen kautta. Työntekijämme viihtyvät yhteisöllisessä ja työhyvinvointia tukevassa ilmapiirissä.

 

Puheenjohtajat

Jyväskylän Katulähetys ry:n puheenjohtajat vuosina 1953 - 2016

 

PekkaArposuoPekka Arposuo
yrittäjä
2001-
Sakari Pihlaja Sakari Pihlaja
päihdetyöntekijä
1997-2001
VeijoNiinilampiVeijo Niinilampi
päihdetyöntekijä
1997
Jaakko KoivunenJaakko Koivunen
urakoitsija
1986-1996
Seppo RahkonenSeppo Rahkonen
pastori
1984-1985
Ilmari KaskikallioIlmari Kaskikallio
putkimies
1980-1983
Saimi KokkonenSaimi Kokkonen
liikeapulainen
1979
Tauno PöllönenTauno Pöllönen
rakennusmies
1978
Eero HaapiainenEero Haapiainen
NMKY:n sihteeri
1976-1977
Veijo PesonenVeijo Pesonen
diakoni
1975
Antti MakkonenAntti Makkonen
kirvesmies
1974
Johannes NatriJohannes Natri
maalausurakoitsija
1969-1973
Tapio VähäkangasTapio Vähäkangas
pastori
1964-1968
Kauko NykanenKauko Nykänen
pastori
1959-1963
 
Eero Savolainen
ratavartija
1959

Erkki KivirantaErkki Kiviranta
rovasti
1953-1958

 

 

Toimintasuunnitelma 2018

Vuosi 2018 tulee olemaan monin tavoin muutosten vuosi, muutokset koskettavat koko organisaatiota. Toiminnan ohjausta kehitetään tiimivalmennuksen vahvistuessa. Taloudelliset reunaehdot muuttuvat työllisyyden ostopalvelusopimuksen päättyessä; työllistämisen rahoitus pohjautuu avustuksiin ja liiketoiminnalliseen tuottoon, tuetun asumispalvelun tuottaminen perustuu Jyväskylän kaupungin ostopalvelusopimukseen.

Kansalaisjärjestötoimintaa kehitetään edelleen mm. vahvistaen vapaaehtoistyötä ja pyrkien löytämään rahoitus järjestötyön vastaavan palkkaamiseksi. Kansallinen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa siten, että verkostoituminen ja yhteistyö samoilla toimintasektoreilla toimivien keskisuomalaisten järjestöjen, säätiöiden ja seurakuntien kanssa tiivistyy ja hakee uomiaan.

Yritysrakenteen käyttöönottoa tarkastellaan em. kehityksen myötä ja tavoitteena on, että tulevana vuonna ratkeaa, puretaanko koko rakenne vai otetaanko se käyttöön. Yhteistyötä Sininauhaliiton ja sen Keski-Suomen jäsenjärjestöjen kanssa kehitetään edelleen. Osallistumme aktiivisesti liiton SiniBoss- ja jäsenjärjestöpäiville.

 

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy