Työllistämispalvelut

Jyväskylän Katulähetys ry:n työllistämis- ja valmennustoiminta

Jyväskylän Katulähetys ry:llä on pitkäaikainen kokemus työllistämisen eri osa-alueista. Yhdistys on harjoittanut työllistämistoimintaa vuodesta 1987 alkaen, ja nykyään työllistäminen ja työelämään valmentaminen on osa vakiintunutta toimintaa. Valmennuksen eri toiminnoissa on vuosittain ollut keskimäärin n. 350 eri henkilöä.

Tällä hetkellä yhdistyksellä on 14 työtoimintapistettä ja kaksi koulutukseen tarkoitettua luokkatilaa sekä atk-koulutustila neljälle samanaikaiselle opiskelijalle.

Millaista työtä Katulähetyksellä on tarjolla?

Työ- ja valmentautumismahdollisuuksia eri toimintayksiköissä on seuraavilla osa-alueilla:

 • kiinteistönhoito
 • nuorisotyö
 • mielenterveys- ja päihdeohjaus
 • kuljetus
 • varastotyö
 • asiakaspalvelu/myynti
 • ompelu ja kierrätystyö
 • toimistotyö
 • siivous ja teollisen tuotantotoiminnan eri osa-alueet
 • rakennusala
 • kahvilatoiminta
 • pajatoiminta
 • elintarvikeala

Yhteys

Elina HeiskanenElina Heiskanen
työvalmennus- ja henkilöstövastaava
0400 298 972
Kankitie 14, 40320 Jkl
Ota yhteyttä

 

Kannustin-hanke

Päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työpolku-hanke.

 

Ari ValkeinenAri Valkeinen
hankepäällikkö
040 774 9650
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä

 
Hankkeen tavoitteet
 • Käynnistää ja toteuttaa kohderyhmän henkilöille ammattitaitoisen valmennuksen, työn tekemisen ja yhteisöllisen kannustavan työyhteisön avulla voimaantumisprosessi, jonka kautta heidän tulevaisuuden uskonsa ja itsetuntonsa vahvistuvat.
 • työ- ja toimintakykyä vahvistamalla tukea päihdeongelmaisia työllistymään ensin työelämävalmennuksen, myöhemmin tukityöllistämisen kautta, lopullisena tavoitteena vakituinen työpaikka.
 • Kaatopaikkakuormituksen vähentäminen sosiaalisen työllistämisen avulla.
Keinot
 • Aidon ympäristöystävällisen työn tekemisen kautta ryhtiä elämään.
 • Ammattitaitoinen työ- ja ryhmävalmennus sekä palveluohjaus verkostoyhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ja muiden sosiaalialan järjestöjen kanssa.
 • Vertaistuki Katulähetyksen asiakkaiden, vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kautta. Huom! Yhdistyksen toiminnassa on mukana useita voimaantumisen kokenutta vastuunkantajaa.
 • Arkielämän taitojen parantaminen päiväkeskuksen toimintoja käyttämällä ja ohjauksella.
 • Yhteisöllinen päihdeterapia ja ryhmäkoulutus.
 • Elämänvalmiuksien parantaminen erilaisten koulutusosioiden kautta.
Kohderyhmät

Päihdeongelmista kärsivät henkilöt Katulähetyksen asumisyksiköissä, sekä muualta jyvässeudulta tulevat pitkään työttömänä olleet ja eriasteiset vajaakuntoiset työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Hankkeen merkitys ja innovatiivisuus

Hankkeen kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja aktivoida päihdeongelmaisten tukiasunnoissa asuvia henkilöitä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa prosessinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja työn lisäarvona on luontoa säästävä, ekologinen toiminta. Toiminnalla on päihdeongelmaisille henkilöille myös terveydellistä merkitystä tarjottavan lämpimän ruoan kautta.

Hankkeen kautta saadaan tietoa em. henkilöiden sitoutumisesta voimaantumisen prosessiin, jossa alkupiste on matalalla. Hanke antaa myös tietoa muun yhteisön suhtautumisesta erityisryhmään toimintayksikössä.

Hankkeen innovatiivisena oivalluksena on tarjota päihdeongelmaisille henkilöille aitoa tekemistä välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.

 Tuettu Veikkauksen tuotoilla

 

Eteenpäin-hanke

Jyväskylän Katulähetys ry:n hallinnoima työllisyyspoliittinen hanke vuosille 2016 - 2018

 

Anne AsikainenAnne Asikainen
hankepäällikkö
044 796 1164
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä
Tanja NärhiTanja Närhi
hanketyöntekijä
044 796 1207
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä

 

 

Eteenpäin on TE-palvelujen rahoittama työllisyyspoliittinen hanke, joka tarjoaa yksilövalmennusta Jyväskylän Katulähetyksellä ja Uusiotuote ry:ssä työkokeilussa tai palkkatukityössä oleville henkilöille.

Hankkeessa on työskennellyt kolme työntekijää vuoden 2016 tammikuusta alkaen.

Yksilövalmennuksen tavoitteena on vahvistaa valmentautujien voimavaroja, ammatillista osaamista ja työmarkkinavalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille ja opintoihin. Valmennukseen arvioidaan osallistuvan vuosittain 150 henkilöä.

Ohjauksen rungon muodostavat alkukartoitusvaiheen tavoitteen asettelu ja tavoitteiden mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja edistäminen, jakson puoliväliin sijoittuva väliarviointi ja jakson loppuvaiheessa arviointi, jatkosuunnitelmien tarkentaminen ja sähköinen asiakaspalaute. Ohjaukseen sisältyy jatkoseuranta 3-6 kk:n ajan jakson päättymisestä puhelimitse / sähköpostilla. Ohjaus perustuu ratkaisukeskeiseen, voimavaroja ja osallisuutta tukeva vuorovaikutukseen ja työskentelytapaan. Mahdollisuuksien kartoittamiseen ja tunnistamiseen perustuvassa jatkopolkujen rakentamisessa hyödynnetään verkostoyhteistyötä.

Ohjausprosessin dokumentoinnissa hyödynnetään VAT-järjestelmää ja kolmen kuukauden välein TE-palveluille lähetettävää hankkeen seurantalomaketta.

PAIKKOverkko-hankkeeseen osallistumalla laajennetaan ja kehitetään osaamisen tunnistamista osana tuetun työllistymisen jaksoa. Osaamisen tunnistamisen rinnalla ja yhteistyössä VALO-valmennusverkoston kanssa kehitetään ja hyödynnetään oppilaitosyhteistyötä ammatillisten osatutkintojen suorittamisen mahdollistamiseksi. VALO-valmennusmallin mukaista osatutkintoon tähtäävää ryhmävalmennusta on meneillään kiinteistönhoidossa.

Oppisopimuskoulutusten mahdollistamista työllistymisjaksojen aikana ja niiden jatkoksi tehdään edelleen yhteistyössä oppisopimuskeskuksen kanssa. Jakson aikana mahdollistetaan ammatillisen osaamisen täydentämistä työelämän lupakortteja ja muita lyhytkoulutuksia toteuttamalla.

Verkostoitumisen ja arvioinnin tukena toimii ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

 

 

TE-palvelut

 

Ryhmäpajat

Kevään seuraavat aloitusajankohdat ovat 5.3., 9.4., 7.5. ja 4.6.2018.

Tarjolla on kaksi eri pajavaihtoehtoa Digipaja ja Kierrätyspaja.

Digipaja ja Kierrätyspaja toimivat tiiviisti yhdessä ja pajajakson aikana on mahdollisuus tutustua molempiin pajoihin.

Osallistujat rakentavat polkua kohti tukityöllistymistä, avoimia työmarkkinoita tai opiskelupaikkoja. Jokaisella osallistujalla on mahdollisuus työstää pajalla oma osaamiskansio, joka tuo ryhtiä myös työnhakuun.

Työpajatoimintaan ovat tervetulleita pitkään työttömänä olleet. Toimintaan hakeudutaan työllisyyspalveluiden kautta.

Digipaja

Digipaja auttaa vahvistamaan digitaitoja itsenäisesti ja ryhmän tuella. Pajatoiminta antaa mahdollisuuden olla aktiivinen viestijä, ylläpitää ja luoda suhteita, jotka auttavat oman elämän hallinnassa sekä työhaussa. Digipaja soveltuu hyvin heille, joilla ei vielä ole vahvoja atk- ja mediataitoja.

 Kierrätyspaja

Kierrätyspaja innostaa luovuuteen ja kierrätysmateriaalista syntyy uutta ekodesignia. Pajalla vahvistetaan monipuolisesti kädentaitoja, suunnitelmallisuutta ja oman osaamisen markkinointia. Kierrätyspaja on todellinen yhdessä tekemisen paikka, joka tehostaa raaka-aineen uusiokäyttöä.

 

Pajatoiminta

Pajatoiminta

Juttuja pajatoiminnasta

Yhteystiedot

 

 

Heidi UlaskaHeidi Ulaska
työ- ja yksilövalmentaja
044 717 0094
Kankitie 14, 40320 Jkl
Ota yhteyttä

Kirsi HiekkalaKirsi Hiekkala
työ- ja yksilövalmentaja
044 730 9457
Kankitie 14, 40320 Jkl
Ota yhteyttä

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy