Asumis- ja päiväkeskuspalvelut

Asumisen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat tukea asumiseensa. Asuttamisesta on kasvanut Jyväskylän Katulähetyksen ydintoiminta. Ensimmäinen varsinainen asumisen yksikkö aloitti toimintansa Myllyjärvellä keväällä 1987. Yhdistyksellä on 230 asuntopaikkaa eri puolilla Jyväskylää (rivitaloja, kerrostaloja, muunlaisia kiinteistöjä). Pääyhteistyökumppani on Jyväskylän kaupunki.

Työntekijät ohjaavat, valvovat ja auttavat asukkaita heidän ongelmissaan. Myös vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys, samoin oppilaitosten harjoittelijoilla. Asukkaille pyritään takaamaan rauhallinen kodinomainen asumisympäristö, jossa voi kokea yhteisöllisyyttä ja osallistua erilaisiin toimintoihin. Asuntojen yhteydessä toimivat päiväkeskukset. Tavoitteena on elämään ja asumiseen liittyvien taitojen oppiminen, eteneminen asumisuralla ja mahdollisesti normaaliasuminen. Asunnoista toimintoineen on pyritty luomaan turvallinen ja virikkeinen ympäristö.

Asunnot

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy