Asumis- ja päiväkeskuspalvelut

Asumisen palvelut ovat tarkoitettu asunnottomille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asunnon saamiseen ja asumiseen. Pitkät perinteet omaava asuttamisen on Jyväskylän Katulähetyksen ydintoimintaa. Yhdistyksellä on 230 asuntopaikkaa eri puolilla Jyväskylää. Pääyhteistyökumppanimme on Jyväskylän kaupunki.

Tuetussa asumisessa työntekijät tukevat ja ohjaavat asukkaita heidän arjessaan. Asumisyhteisöjen vertaistuella ja vapaaehtoistyöllä on suuri merkitys, samoin oppilaitosten harjoittelijoilla. Asukkaille pyritään takaamaan rauhallinen kodinomainen asumisympäristö, jossa voi kokea yhteisöllisyyttä ja osallistua erilaisiin toimintoihin. Asumisyhteisöissä toimivat päiväkeskukset. Asiakaskeskeisen tuen tavoitteena on elämän ja asumisen hallintaan liittyvien taitojen oppiminen ja eteneminen asumisen polulla mahdollisesti kohti normaaliasumista. Asunnoista toimintoineen on pyritty luomaan turvallinen ja virikkeinen ympäristö.

Asunnot

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy