Missio

Toiminta-ajatus

Tarjoamme tukea ihmisen erilaisissa elämäntilanteissa.

Toimintamme ja arvojemme pohjana on kristillinen ihmiskäsitys, jonka perusta on Raamatussa. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu jokaisen ihmisen arvostaminen ja kunnioittaminen Jumalan luomana yksilönä. Jokaisen elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus. Olennaista kristilliselle ihmiskäsitykselle on armollisuus, ihmisten keskinäinen tasa-arvo ja huolenpito sekä hengellisen ulottuvuuden mukaan ottaminen henkisen, fyysisen ja sosiaalisen rinnalle.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
  Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.
 • Yhteisöllisyys
  Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.
 • Vastuullisuus
  Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.
 • Rohkeus
  Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

Visio 2020

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan maakunnallisesti vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, asiakkaiden tarpeisiin vastaavana organisaationa. Katulähetys on joustavuutensa ja uudistumiskykynsä vuoksi haluttu verkostoyhteistyökumppani. Tuotamme laadukkaita palveluita sekä yhdistyksen että yrityksen kautta. Työntekijämme viihtyvät yhteisöllisessä ja työhyvinvointia tukevassa ilmapiirissä.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy