Eteenpäin-hanke

Jyväskylän Katulähetys ry:n hallinnoima työllisyyspoliittinen hanke vuosille 2016 - 2018

 

Anne AsikainenAnne Asikainen
hankepäällikkö
044 796 1164
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä
Tanja NärhiTanja Närhi
hanketyöntekijä
044 796 1207
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä
Ota yhteyttä

 

 

Hanke on suunnattu Jyväskylän seudulla asuville pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat työkokeilussa tai palkkatukityössä Jyväskylän Katulähetys ry:ssä ja Uusiotuote ry:ssä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa valmentautujien ammatillista osaamista ja työnhakuvalmiuksia ja edistää heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille yksilö- ja ryhmävalmennuksen tuella.

Hankkeessa jatketaan 2015 päättyneessä Suunta ylös -projektissa luotuja työ- ja yksilövalmennusmalleja. Hankkeessa käytetään ja kehitetään VAT –valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmää valmennusprosessin tavoitteiden jäsentämiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi. Järjestelmää hyödynnetään valmentautujan työ- ja toimintakyvyn ja voimavarojen kartoittamisessa, itsearvioinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa.

Työ- ja valmennusjakson aikana on mahdollisuus
  • kartoittaa omaa työ- ja toimintakykyään
  • käyttää yksilövalmentajan palveluja omien voimavarojensa, hyvinvointinsa ja työllistymis- ja opintopolkujensa suunnittelemisen tukena
  • osallistua tietotekniikkavalmiuksia, työnhakutaitoja ja hyvinvointia vahvistaviin ryhmävalmennuksiin
  • suorittaa lyhytkoulutuksina esimerkiksi työelämän lupakortteja ja ensiapukoulutuksen

Katulähetyksellä ja Uusiotuotteella on mahdollista suorittaa perus- ja ammattitutkintoja tai niiden osia näyttötutkintoina ja oppisopimuskoulutuksena. Työyksiköissä toteutetaan osaamisen tunnistamisen mallia, jossa valmentautuja voi saada taidoistaan ammatillisten tutkintovaatimusten mukaan laaditun osaamistodistuksen.

Eteenpäin-hankkeen osana Jyväskylän Katulähetys ry aloittaa ns. Valo-valmennusmallin mukaisen toiminnan. Valo-valmennuksessa olevat henkilöt voivat työkokeilujaksonsa aikana suorittaa ammatillisen tutkinnon osia näyttötutkintona. Vuonna 2016 valmennusryhmät kootaan kiinteistönhoidon alalta.

Vuosittain hankkeen palveluihin arvioidaan osallistuvan 120 valmentautujaa.

 

 

TE-palvelut

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION

Copyright © Jyväskylän Katulähetys ry   |   Design  Artio Oy  Artio Oy