Asumispalvelut

Asiakaslähtöiset asumispalvelumme tarjoavat asunnottomille tilapäistä majoitusta ja eri tavoin tuettua, sekä itsenäistä vuokra-asumista päihteettömyyteen pyrkivissä ja Asunto ensin -periaatteen mukaisesti toimivissa yhteisöllisissä asumisen ympäristöissä.

 

Asumispäivystys

 • Asumispäivystys tarjoaa asunnottomille täysi-ikäisille jyväskyläläisille lyhytaikaista, tilapäistä ja viimesijaista matalan kynnyksen ympärivuorokautista asumispalvelua.
 • Asiakaspaikkoja on kymmenen ja vapaana olevia paikkoja kannattaa tiedustella puhelimitse jo ennen saapumista.
 • Asumispäivystykseen voi tulla ilman lähetettä tai maksusitoumusta ja päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, mutta jokaiselta odotetaan asiallista ja toiset huomioon ottavaa käytöstä.
 • Asumispäivystykseen tulevan henkilön tulee olla omatoiminen liikkumisen, hygienian sekä ravitsemuksen suhteen.
 • Asumispäivystyksessä turvataan asiakkaan perustarpeet, kuten lepo, lämpö ja puhtaus.
 • Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada keskusteluapua, sekä tarpeen mukaista tukea asunnon hakemisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisessa.
 • Asumispäivystyksen yhteydessä on päiväkeskustilat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Ensiaskel toimintayksikkö 24h
Asumispäivystys

Kankitie 9, 40320 Jyväskylä
040 749 0350
susanna.kujanpaa(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Tuettu asuminen

Ulkopuolisten vierailuja ja tarpeetonta oleskelua tuetun asumisen ympäristöissä on toistaiseksi syytä välttää. Asioiminen ja yhteydenotot tulisi suorittaa ensisijaisesti puhelimitse.

 • Tuettu asuminen on täysi-ikäisille jyväskyläläisille henkilöille tarkoitettua, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista asiakasta kuntouttavaa asumispalvelua, johon ohjaudutaan aikuissosiaalityön kautta.
 • Tuettu asuminen perustuu asiakkaan kotona tehtävään suunnitelmalliseen työskentelyyn, jonka pohjana on sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio sekä työntekijän, asiakkaan ja tämän asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan yhdessä laatima asiakassuunnitelma.
 • Tuetun asumisen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää häätöjä sekä asunnottomuutta, vahvistamalla asiakkaan arjen elämänhallintaa, vuokra-asumisen edellyttämiä taitoja, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamista, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymistä ja sosiaalista osallisuutta.
 • Tuetun asumisen palvelua saadessaan asiakas asuu huoneenvuokralakia noudattavalla vuokrasopimuksella omassa vuokra-asunnossaan.
 • Tuettu asuminen on suunnitelmallista ja määräaikaista palvelua, jossa työntekijä käy säännöllisesti asiakkaan kotona ohjaamassa häntä yhdessä sovituissa asioissa. Palvelua tuotetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavia työtapoja ja -menetelmiä käyttäen.
 • Tuella vahvistetaan tai ylläpidetään asiakkaan omia voimavaroja sekä toimintakykyä, ja asiakasta ohjataan hänen tarvitsemiensa muiden palveluiden piiriin.
 • Asumisen tuen tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen selviytymisen vahvistuminen ja siten tuen tarpeen väheneminen asteittain. Palvelun tavoitteena on pääsääntöisesti asiakkaan itsenäinen asuminen, vaikka sitä edeltäisikin pidempiaikainen tuen tarve.

Tuetun asumisen palveluun hakeudutaan seuraavilla tavoilla

 • Asiakas tai häntä tukeva henkilö/muun palvelun tuottaja soittaa Hannikaisenkadun sosiaaliaseman aikuissosiaalityön alkuarvioinnin puhelinnumeroon. Alkuarvioinnista asiakas ohjataan omalle sosiaalityöntekijälle, joka tekee palvelutarpeenarvioinnin ja asiakassuunnitelman (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, §§ 36 ja 39) yhteistyössä asiakkaan ja hänen tarpeitaan vastaavan palveluverkoston kanssa, sekä päätöksen palvelun myöntämisestä.
 • Yhteys voidaan ottaa suoraan asiakkaan asioista vastaavaan omatyöntekijään, jos hänelle on jo sellainen nimetty sosiaaliasemalla.
 • Asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön sähköisen asiointijärjestelmän Hyviksen kautta.
 • Sosiaaliasemalla voi asioida henkilökohtaisesti klo 9:00 -15:30 välisenä aikana.

Tuetuissa asumisympäristöissämme on yhteisiä päiväkeskustiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, sekä osallistumiseen erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Vallitsevan COVID-19 tilanteen takia päiväkeskuksemme ovat toistaiseksi suljettuna.

Tuetut asumisympäristöt

Ensiaskel-asunnot
 • 51 yksiötä neljässä rivitalossa, joista yksi on kaksikerroksinen, 4 km keskustasta.
 • Tarjoaa sekä päihteet sallivaa, että päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on päiväkeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot

Ensiaskel toimintayksikkö 24h
Ensiaskel-asunnot
Kankitie 9, 40320 Jyväskylä
040 779 0490
ensiaskel(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Kalliomäki-asunnot
 • 12 yksiötä ja 7 kaksiota kahdessa pienkerrostalossa kauniissa ja rauhallisessa Puuppolan maalaismaisemassa, 15 km kaupungin keskustasta.
 • Tarjoaa päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
 • Kalliomäen tuetun asumisen erityispiirteenä on yhteisöllisyys.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on päiväkeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot
Koluntie 99, 41120 Puuppola
044 727 3262 (arkisin klo 8-16)
kalliomaki(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Köhniö-asunnot
 • 10 yksiötä pienkerrostalossa, 4 km kaupungin keskustasta.
 • Tarjoaa päihteet sallivaa tuettua asumista.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on päiväkeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot
Köhniönkatu 2, 40630 Jyväskylä
040 861 4891 (arkisin 8-16)
kohnio(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Myllyjärvi-asunnot
 • 17 yksiötä, 4 kaksiota ja 2 kolmiota sekä aikuissosiaalityön vastaanottoasunto kolmessa rivitalossa, 6 km kaupungin keskustasta.
 • Tarjoaa päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on päiväkeskus, joka tarjoaa mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot
Roninmäentie 2, 40500 Jyväskylä
040 060 4391 (arkisin klo 8-16)
myllyjarvi(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

vuokra-asunnot

Takalaittoman ja Etapin päiväkeskukset ovat suljettu toistaiseksi.
Asumisneuvojien kanssa asiointi tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse.

Takalaiton-, Etappi ja Rasila-asunnot tarjoavat asuntoja itsenäiseen asumiseen kykeneville päihteettömille tai päihteettömyyteen pyrkiville henkilöille Kuokkalassa (28 asuntoa), Taka-Keljossa (15 asuntoa) ja Keljonkankaalla (4 asuntoa).

Uutena päihteettömänä vuokrakohteena on Verso-kodit kristillisessä Verso-talossa Laukaassa (7 asuntoa). Verso-talon tiedot päivitetään esitteeseen myöhemmin. 

Vuokra-asuntojen esite (pdf)

Hae vuokra-asuntoa

Vuokrakohteet

Kolmospesänkatu 6, 40520 Jyväskylä
040 159 7840

Takalaiton

 • Yksiöitä ( 32 m² ) 6 kpl
 • Kaksiota ( 44 m² ) 20 kpl
 • Kolmioita ( 64 m² ) 2 kpl

Kuokkalan keskustan läheisyydessä kaksi kolmikerroksista luhtitaloa, n. 3,5 km päässä Jyväskylän keskustasta.

Katso sijainti kartalta.

Vähämäentie 78, 40500 Jyväskylä
040 159 7840

Etappi

Etapissa asuntoja on 15 kpl. Etappi sijaitsee Taka-Keljossa 10 km päässä Jyväskylän keskustasta.

Katso sijainti kartalta.

Vanhatie 13, 40530 Jyväskylä
040 159 7840

Rasila sijaitsee Keljonkaalla noin 8 km päässä Jyväskylän keskustasta. Rasilassa on  neljä asuntoa.

Katso sijainti kartalta.

Rimpiläntie 12, 41370 Laukaa
040 159 7840

Verso-talossa on asuntoja 7 kpl. Verso-talo sijaitsee Laukaan Kuusassa, n. 13 km Laukaan keskustasta ja n. 7 km Suolahden keskustasta.

Katso sijainti kartalta.

Tule asukkaaksi kehittämään kanssamme uutta kristillistä yhteisöä, Verso-taloa!

Päihteettömiin Verso-koteihin valitaan jo vuokralaisia, myöhemmin käynnistetään päiväkeskus- ym. toimintaa.

Jos kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Ps. Etsimme myös vapaaehtoistyöntekijöitä Verso-talon toimintaan, sekä otamme vastaan tavara- ja rahalahjoituksia (puhdasta ja ehjää tavaraa).

Mene lahjoita-sivulle. Kysy lisää, kerromme mielellämme Verso-näystä!

 

Lisätietoja:
Asumiskoordinaattori Helena Konttinen, 040 159 7840
Projektityöntekijä Minna Lammi, 044 725 6917

Yhteystiedot

Helena Konttinen
vuokra-asuntojen
asumiskoordinaattori
040 159 7840

Minna Lammi
ohjaaja
044 725 6917

Marko Pihlaja
hallinnollinen isännöitsijä
044 737 9898

Jyväskylän Katulähetys mukana

Vapautuvien asumisen tuen verkosto

Jyväskylän Katulähetys  |  Kankitie 14, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy