Jyväskylän Katulähetys

Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten.

KAtulähetystyötä jo vuodesta 1945

Historiikki 2010

Markku Leinonen: Katulähetysilloista tuettuun asumiseen

Jyväskylän Katulähetys ry 1945-2010

Historiikin laatijan alkusanat

Elokuussa 2008 Jyväskylän Katulähetyksen toiminnanjohtaja, Erkki Arvaja, kertoi minulle yhdistyksen historiikista. Historiikkiprojekti oli käynnistynyt hänen aloitteestaan vuonna 2001, mutta jossain vaiheessa käsikirjoitus oli jäänyt pöytälaatikkoon. Erkki ehdotti työn loppuun saattamista. Se tuntui mielenkiintoiselta, sillä olin aiemmin tehnyt vastaavaa tutkimustyötä Jyväskylän yliopistossa. Vuonna 2008 syyskuun 8:ntena aloin perehtyä tutkimusaineistoon yhdistyksen Kankitien toimistossa. Samalla sain tehdä havaintoja sekä osallistua yhteisön elämään, jonka historiaa tutkin.

Aiemmin valmistellun historiikin käsikirjoituksen laatijat, Erkki Hänninen, Erkki Arvaja, Esko Jantunen ja Eero Tolvanen olivat tehneet arvokasta työtä, samoin Ilkka Partanen, joka oli koonnut haastatteluaineistoa. Lisäksi Erkki Arvaja on jatkuvasti ollut erittäin aktiivinen yhdistyksen historiaa koskevan lehtileike, valokuva- ja videoaineiston kokoamisessa. Olen voinut hyödyntää näitä haastattelu- ja dokumenttiaineistoja.

Historiikkiprojektin ensimmäinen käsikirjoitus oli myös siinä suhteessa tärkeä, että se johdatti aihepiiriin ja herätti kiinnostustani. Pian kuitenkin havaitsin, että vanhan käsikirjoituksen täydentäminen ei tuntunut luontevalta. Päädyin tekemään kokonaan uuden tutkimuksen tavalla, johon olin tutkijana tottunut. Vaikka tuloksena on täysin uusi tutkimus, olen hyödyntänyt aikaisemmin aloitetun historiikkiprojektin aineistoa. Vuosikymmenen alussa aloitettu projekti on nyt saatettu päätökseen.

Historiikki 2010 kokonaisuudessaan (pdf)

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy