Asumispalvelut

Jyväskylän Katulähetyksen asumispalvelut tuottavat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista asunnottomille tarkoitettua lyhytaikaista, tilapäistä ja viimesijaista matalan kynnyksen asumispäivystyspalvelua sekä asiakasta kuntouttavaa tuettua asumispalvelua.

 

Tuettu asuminen

Asumispäivystys

 • Asumispäivystys tarjoaa asunnottomille täysi-ikäisille keskisuomalaisille lyhytaikaista, tilapäistä ja viimesijaista matalan kynnyksen ympärivuorokautista asumispalvelua.
 • Asiakaspaikkoja on kymmenen ja vapaana olevia paikkoja kannattaa tiedustella puhelimitse jo ennen saapumista.
 • Asumispäivystykseen voi tulla ilman lähetettä tai maksusitoumusta ja päihtymys ei ole esteenä yöpymiselle, mutta jokaiselta odotetaan asiallista ja toiset huomioon ottavaa käytöstä.
 • Asumispäivystykseen tulevan henkilön tulee olla omatoiminen liikkumisen, hygienian sekä ravitsemuksen suhteen.
 • Asumispäivystyksessä turvataan asiakkaan perustarpeet, kuten lepo, lämpö ja puhtaus.
 • Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada keskusteluapua, sekä tarpeen mukaista tukea asunnon hakemisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumisessa.
 • Asumispäivystyksen yhteydessä on päiväkeskustilat, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Ensiaskel toimintayksikkö 24h
Asumispäivystys

Kankitie 9, 40320 Jyväskylä
040 508 9860
ensiaskel(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Tuettu asuminen

 • Tuettu asuminen on täysi-ikäisille henkilöille tarkoitettua, sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:n mukaista asiakasta kuntouttavaa asumispalvelua, johon ohjaudutaan aikuissosiaalityön kautta.
 • Tuettu asuminen perustuu asiakkaan kotona tehtävään suunnitelmalliseen työskentelyyn, jonka pohjana on sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio sekä työntekijän, asiakkaan ja tämän asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan yhdessä laatima asiakassuunnitelma.
 • Tuetun asumisen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää häätöjä sekä asunnottomuutta, vahvistamalla asiakkaan arjen elämänhallintaa, vuokra-asumisen edellyttämiä taitoja, itselle mielekkäiden tavoitteiden saavuttamista, sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymistä ja sosiaalista osallisuutta.
 • Tuetun asumisen palvelua saadessaan asiakas asuu huoneenvuokralakia noudattavalla vuokrasopimuksella omassa vuokra-asunnossaan.
 • Tuettu asuminen on suunnitelmallista ja määräaikaista palvelua, jossa työntekijä käy säännöllisesti asiakkaan kotona ohjaamassa häntä yhdessä sovituissa asioissa. Palvelua tuotetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavia työtapoja ja -menetelmiä käyttäen.
 • Tuella vahvistetaan tai ylläpidetään asiakkaan omia voimavaroja sekä toimintakykyä, ja asiakasta ohjataan hänen tarvitsemiensa muiden palveluiden piiriin.
 • Asumisen tuen tarkoituksena on asiakkaan itsenäisen selviytymisen vahvistuminen ja siten tuen tarpeen väheneminen asteittain. Palvelun tavoitteena on pääsääntöisesti asiakkaan itsenäinen asuminen, vaikka sitä edeltäisikin pidempiaikainen tuen tarve.

Tuetun asumisen palveluun hakeudutaan seuraavilla tavoilla

 • Asiakas tai häntä tukeva henkilö/muun palvelun tuottaja soittaa Hannikaisenkadun sosiaaliaseman aikuissosiaalityön alkuarvioinnin puhelinnumeroon. Alkuarvioinnista asiakas ohjataan omalle sosiaalityöntekijälle, joka tekee palvelutarpeenarvioinnin ja asiakassuunnitelman (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, §§ 36 ja 39) yhteistyössä asiakkaan ja hänen tarpeitaan vastaavan palveluverkoston kanssa, sekä päätöksen palvelun myöntämisestä.
 • Yhteys voidaan ottaa suoraan asiakkaan asioista vastaavaan omatyöntekijään, jos hänelle on jo sellainen nimetty sosiaaliasemalla.
 • Asiakas voi jättää yhteydenottopyynnön sähköisen asiointijärjestelmän Hyviksen kautta.
 • Sosiaaliasemalla voi asioida henkilökohtaisesti klo 9:00 -15:30 välisenä aikana.

Tuetuissa asumisympäristöissämme on yhteisiä päiväkeskustiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, sekä osallistumiseen erilaisiin ryhmätoimintoihin.

Tuetut asumisympäristöt

Ensiaskel-asunnot
 • 51 yksiötä neljässä rivitalossa, joista yksi on kaksikerroksinen, 4 km keskustasta.
 • Tarjoaa sekä päihteet sallivaa, että päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on yhteisiä tiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot

Ensiaskel toimintayksikkö 24h
Ensiaskel-asunnot
Kankitie 9, 40320 Jyväskylä
040 779 0490
ensiaskel(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Ensiaskel asiakastyytyväisyys 2022 (pdf)

 

Kalliomäki-asunnot
 • 12 yksiötä ja 7 kaksiota kahdessa pienkerrostalossa kauniissa ja rauhallisessa Puuppolan maalaismaisemassa, 15 km kaupungin keskustasta.
 • Tarjoaa päihteettömyyteen pyrkivää tuettua asumista.
 • Kalliomäen tuetun asumisen erityispiirteenä on yhteisöllisyys.
 • Asuminen tapahtuu huoneenvuokralain mukaisella vuokrasopimuksella ja asukkaan tarvitsemat asumisen tuen palvelut tarjotaan asukassuunnitelman mukaisesti.
 • Asukkaan omatyöntekijä tukee asukasta säännöllisesti ja asukas saa tarvitessaan asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista palveluohjausta, jossa tunnistetaan palvelutarve ja ohjataan häntä tarvittaviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Vuokra-asuntojen yhteydessä on yhteisiä tiloja, jotka tarjoavat mahdollisuuden yhteisölliseen ajan viettoon ja toimintaan.

Yhteystiedot
Koluntie 99, 41120 Puuppola
044 727 3262 (arkisin klo 8-16)
kalliomaki(a)jklkl.fi

Katso sijainti kartalta.

Kalliomäki asiakastyytyväisyys 2022 (pdf)

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy