Yhdistys

Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten.

Työllistämme ja autamme paikallisesti

Jyväskylän katulähetys

Jyväskylän Katulähetys

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys.

Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien jälkeen (1945). Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953 ja sen tarkoituksena on syventää raittiusvakaumusta, sosiaalista ja kristillistä ajattelutapaa, sekä auttaa ja avustaa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä, vähävaraisia, syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia.

Yhdistyksellä on vankka kokemus alkoholistien, sekakäyttäjien ja huumeongelmaisten sekä vankilasta vapautuvien parissa tehtävästä työstä. Samoin eri tavoin syrjäytyneiden auttamisesta ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä. Yhdistys tekee yhteistyötä lukuisten viranomais-, asiantuntija-, järjestö-tahojen sekä seurakuntien kanssa. Pääyhteistyökumppani on Jyväskylän kaupunki.

Auttamistoimintaan sisältyy eri ikäisten päihdeongelmaisten asuttaminen, päiväkeskustoiminta, perheiden ja nuorten auttaminen, kierrätystoiminta kirpputoreineen sekä pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja valmennustoiminta. Vuosikymmenien aikana Jyväskylän Katulähetys on antanut asuinsijan tuhansille jyväskyläläisille päihdeongelmaisille, työllistänyt lukuisia vaikeasti työllistyviä pitkäaikaistyöttömiä ja parantanut heidän edellytyksiään työmarkkinoilla. Yhdistys on tehnyt menestyksellistä nuorisotyötä ohjaten nuoria kohti terveitä elämänuria sekä antanut ruoka- ja muuta materiaalista apua tuhansille vähävaraisille sekä auttanut maahanmuuttajia pääsemään uuden elämän alkuun.

Työssämme kohtaamme ihmisiä, joita elämän ankaruus on koetellut monella tapaa, ihmisiä, jotka ovat murtuneet syyllisyyden ja häpeän kuormien alle. Autamme niitä, joiden elämää hallitsevat päihteet ja joiden arkea ovat alkoholin ja huumeiden lisäksi asunnottomuus, työttömyys, perheen hajoaminen, mielenterveysongelmat, syrjäytyneisyys ja yksinäisyys.

Raskaiden taakkojen alta hyvää tulevaisuutta on mahdoton löytää ilman hyväksyntää osoittavan lähimmäisen auttavaa kättä. Epätoivoisessa elämäntilanteessa kadotetaan ote työpaikasta ja pysyvästä asunnosta sekä menetetään masentuneina se lämpö, minkä läheiset ihmiset voisivat antaa. Meidän tehtävänämme on tuoda toivo sinne, missä toivoa ei enää ole.

Katulähetyksen työn sisältö rakentuu yksilöllisestä kohtaamisesta ja auttamisesta. Me opettelemme puhumaan, tuntemaan ja luottamaan. Lisäksi työhön sisältyy akuutin aineellisen hädän lievittäminen, erilaiset aktiviteetit, työtoiminta ja harrastukset, leiritoiminta, retket ja ryhmätoiminta, pullakirkot, kodittomien perinteinen joulujuhla, asunnottomien yöhön osallistuminen, hengelliset tilaisuudet, katulähetysillat ja vapaaehtoisten kouluttaminen. Katulähetystyö on lähimmäisenrakkautta, joka saa voimansa kristillisestä uskosta.

Tehtävänämme on toimia kuin perhe, jossa jokainen voi kokea lämpöä ja yhteisöllisyyttä. Autamme kohtaamiamme lähimmäisiä sekä toinen toistamme eteenpäin. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten.

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy