KANSALAISTOIMINTA

Työ on omista arvoista lähtevää yleishyödyllistä hyväntekoa, johon olennaisesti kuuluu halu auttaa ja osallistua. Se tuottaa lisäarvoa niin tekijälle kuin avun saajalle.

Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja puolueettomuus

Jäsentoiminta

 

Jyväskylän Katulähetyksen jäsenenä olet osa kristilliseltä arvopohjalta toimivaa yhteistä kansalaisjärjestöä. Jyväskylän Katulähetys ry tarjoaa kaikille kristityille yhteiskristillistä Jyväskylän seudun alueellista toimintapohjaa.

Jäsenenä olet mukana auttamassa lähimmäisiämme ja vähentämässä päihderiippuvuuksia ja huono-osaisuutta asiakkaittemme elämässä. Mahdollistat samalla myös evankeliumin armosanoman leviämisen sydämeltä sydämelle.

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu varsinaisista- ja kannatusjäsenistä

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jolla on elämässään Raamattuun perustuva kristillinen maailmankatsomus. Jäsenyys valtuuttaa mm. osallistumaan jäsenkokouksissa yhdistyksen päätöksentekoihin.

Kannatusjäseneksi voi hakea yhteisö, yritys tai täysi-ikäinen henkilö, joka kunnioittaa kristillisiä arvoja ja haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannatusjäsenyys oikeuttaa osallistumisen yhdistyksen kokouksiin keskustelu- ja puheoikeuksin ennen äänestyksiä.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisen jälkeen saat lisää tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja jäsenmaksulaskun. Jäsenyys astuu voimaan heti, kun vuosijäsenmaksu on maksettu (viimeistään kuukauden sisällä laskun saamisesta).

Jäsenhakulomake

Varsinainen jäsenyys

Yhdistyksen syyskokouksen päätös vuoden 2023 jäsenmaksuista.

Jäsenryhmät:

  1. Yksilöjäsenyys 30 €
  2. Eläkeläinen, opiskelija, työtön 15 €; tarvittaessa esitettävä todistus.

Maksamalla vuosijäsenmaksusi todennat jäsenyytesi. Muistutamme maksamattomista jäsenmaksuista vain kerran. Poistamme maksamattomat jäsenet rekisteristämme. Yhdistyksen jäsenyyttä on mahdollista anoa uudelleen.

Kannatusjäsenyys

  • Yksityishenkilö min. 100
  • Yritys/yhteisö min. 100 €

Jäsenmaksu koskee aina kuluvaa kalenterivuotta. 

Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenyyden voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille kotisivuilleen.

Jäsenyyden irtisanominen: yhdistyksen sääntöjen mukaisesti jäsenyyden irtisanominen ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjallisesti hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle tai toiminnanjohtajalle.

Tule mukaan toimintaamme myös vapaaehtoiseksi aktiivitoimijaksi. 

Jäsenrekisteri

Jäsenistömme tietoja ylläpidetään FloMembers-rekisterissä. Käyttäjätunnuksena toimii jäsenen antama sähköpostiosoite. Jäseneksi hyväksyttäessä jäsen saa ohjelmaan aktivointilinkin. Jäsen saa näin oikeuden tarkistaa ja ylläpitää omia tietojaan. 

Kirjaudu jäsenrekisteriin tästä

Vapaaehtoistyö

Haluatko vapaaehtoiseksi Jyväskylän Katulähetykselle?

Tule mukaan toimintaamme myös vapaaehtoiseksi aktiivitoimijaksi. Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä arvopohjalta toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Yhdistyksellä on tärkeä merkitys Jyväskylän seudun syrjäytymisen ehkäisyssä, päihdepalveluissa ja työllistämistoimissa. Yhdistyksellä on erilaisia toimipisteitä, ja siten myös monenlaisia vapaaehtoisen tehtäviä.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja nimensä mukaan vapaaehtoista toimintaa yksilön, yhteisön tai ympäristön hyväksi. Toiminta lähtee yksilön omista arvoista ja on yleishyödyllistä hyväntekemistä, johon olennaisesti kuuluu halu auttaa ja osallistua. Se tuottaa lisäarvoa niin tekijälle kuin avun saajalle. Lisäksi vapaaehtoistoiminnasta saa hyvän mielen ja uusia tuttavuuksia. On mahdollista oppia uusia asioita ja sitä kautta mahdollisesti avartaa omia näkemyksiään. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää avun saajalle, mutta myös tekijälle itselleen.

Vapaaehtoistoiminnassa ei ole tarkoitus korvata ammattihenkilöä, vaan auttaa, tukea ja olla rinnalla kulkija. Vapaaehtoinen on tärkeä osa verkostoa johon kuuluu ammattihenkilöt, sukulaiset sekä ystävät ja tuttavat. Vapaaehtoisena toimit omana itsenäsi, tietoinesi ja taitoinesi, ja oma persoonallisuutesi on paras työkalusi.

Eettiset periaatteet

Vapaaehtoisena työskenneltäessä on tärkeää muistaa eettiset periaatteet. Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja puolueettomuus ovat toiminnan kulmakiviä. Kunnioitamme lähimmäistemme erilaisia taustoja ja mielipiteitä.

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy