KANSALAISTOIMINTA

Työ on omista arvoista lähtevää yleishyödyllistä hyväntekoa, johon olennaisesti kuuluu halu auttaa ja osallistua. Se tuottaa lisäarvoa niin tekijälle kuin avun saajalle.

Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja puolueettomuus

Jäsentoiminta

 

Jyväskylän Katulähetyksen jäsenyys on kristilliseltä arvopohjalta toimivaa yhteistä kansalaisjärjestötoimijuutta. Jyväskylän Katulähetys ry tarjoaa kaikille kristityille yhteiskristillistä Jyväskylän seudun alueellista toimintapohjaa.

Jäsenenä olet mukana auttamassa lähimmäisiämme ja vähentämässä huono-osaisuuden sekä päihderiippuvuuksien kiroa asiakkaittemme elämässä. Mahdollistat samalla myös evankeliumin armosanoman leviämisen sydämeltä sydämelle.

Yhdistyksen jäsenistö muodostuu varsinaisista- ja kannatusjäsenistä

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea täysi-ikäinen henkilö, jolla on elämässään Raamattuun perustuva kristillinen maailmankatsomus. Jäsenyys muun muassa valtuuttaa jäsenkokouksissa osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoihin.

Kannatusjäseneksi voi hakea yhteisö, yritys tai täysi-ikäinen henkilö, joka kunnioittaa kristillisiä arvoja ja haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannatusjäsenyys oikeuttaa osallistumisen yhdistyksen kokouksiin keskustelu- ja puheoikeuksin ennen äänestyksiä.

Hyväksymisen jälkeen saat lisää tietoa yhdistyksemme toiminnasta ja jäsenmaksulaskun. Jäsenyys astuu voimaan heti, kun vuosijäsenmaksu on maksettu (viimeistään kuukauden sisällä laskun saamisesta).

Jäsenhakulomake

Varsinainen jäsenyys

Yhdistyksen syyskokouksen päätös vuoden 2023 jäsenmaksuista.

Ryhmät:

  1. Yksilöjäsenyys 30 €
  2. Eläkeläinen, opiskelija, työtön 15 €; tarvittaessa todistettava.

Maksamalla vuosijäsenmaksusi todennat jäsenyytesi. Muistutamme maksamattomista jäsenmaksuista vain kerran. Maksamattomat jäsenet poistamme rekisteristämme. Jäsenyyttä voi hakea uudelleen. 

Kannatusjäsenyys

  • Yksityishenkilö min. 100
  • Yritys/yhteisö min. 100 €

Jäsenmaksu koskee aina kuluvaa kalenterivuotta. 

Kannatusjäsenyys on voimassa toistaiseksi ja jäsenyyden voi irtisanoa koska tahansa. Kannatusjäsentemme nimet tai yritys/yhteisöjen logon laitamme näkyviin lehteemme ja verkkosivuillemme näin haluttaessa, sekä logon kautta linkin omille kotisivuilleen.

Jäsenyyden irtisanominen: ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjallisesti hallituksen jäsenelle/-puheenjohtajalle/toiminnanjohtajalle.

Tule mukaan toimintaamme myös vapaaehtoiseksi aktiivitoimijaksi. 

Jäsenrekisteri

Jäsenistömme tietoja ylläpidetään FloMembers-rekisterissä. Käyttäjätunnuksena toimii jäsenen antama sähköpostiosoite. Jäseneksi hyväksyttäessä jäsen saa ohjelmaan aktivointilinkin. Jäsen saa näin oikeuden tarkistaa ja ylläpitää omia tietojaan. 

Kirjaudu jäsenrekisteriin tästä

Vapaaehtoistyö

Haluatko vapaaehtoiseksi Jyväskylän Katulähetykselle?

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva yleishyödyllinen yhdistys. Sillä on tärkeä merkitys Jyväskylän seudun syrjäytymisen ehkäisyssä, päihdepalveluissa ja työllistämistoimissa. Erilaisia toimipisteitä on lukuisia, ja siten myös vapaaehtoisen työskentelymahdollisuuksiakin.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on palkatonta ja nimensä mukaan vapaaehtoista toimintaa yksilön, yhteisön tai ympäristön hyväksi. Työ on omista arvoista lähtevää yleishyödyllistä hyväntekoa, johon olennaisesti kuuluu halu auttaa ja osallistua. Se tuottaa lisäarvoa niin tekijälle kuin avun saajalle. Lisäksi vapaaehtoistoiminnasta saa hyvän mielen, uusia tuttavuuksia, oppii paljon uutta ja se voi avartaa katsantokantaa. Vapaaehtoistoiminta ei siis ole tärkeää vain avun saajalle, vaan myös tekijälle itselleen.

Vapaaehtoistoiminnassa ei ole tarkoitus korvata ammattihenkilöä, vaan antaa apua, tukea ja olla rinnalla kulkija. Vapaaehtoinen on tärkeä osa verkostoa johon kuuluu ammattihenkilöt, sukulaiset sekä ystävät ja tuttavat. Työssä toimit omana itsenäsi, tietoinesi ja taitoinesi, ja oma persoonallisuutesi on paras työkalusi.

Eettiset periaatteet

Vapaaehtoisena työskenneltäessä on tärkeää muistaa eettiset periaatteet. Tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja puolueettomuus ovat toiminnan kulmakiviä ja kunnioitamme erilaisia taustoja ja mielipiteitä.

 

Nina Lempinen
vapaaehtoistyön koordinaattori
044 7630 502

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy