Jyväskylän Katulähetys

Työllistämme ja autamme paikallisesti.

Jokaisen elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus

Jyväskylän Katulähetys on kristilliseltä pohjalta toimiva, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Katulähetystyö aloitettiin Jyväskylässä sotien jälkeen vuonna 1945.
Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1953.

 

Yhteiskunnallinen yritys

Työllistämme ja autamme paikallisesti. Toimintakenttämme on laaja. Se sisältää asumispalvelut, kierrätyksen, työvalmennuksen, ruoka-avun ja kansalaistoiminnan.

Missio

Jyväskylän Katulähetyksen perustehtävänä on
huono-osaisuuden ja riippuvuushaittojen vähentäminen.

Visio

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, ihmisten tarpeisiin vastaavana organisaationa. Tuemme vaikeassa elämäntilanteessa olevia, huono-osaisuutta ja riippuvuushaittoja kohdanneita ihmisiä laadukkailla palveluilla. Toimintaamme ovat tukemassa yksilöjäsenet sekä yhteisö- ja yritysjäsenet.

Missio

Jyväskylän Katulähetyksen perustehtävänä on huono-osaisuuden ja riippuvuushaittojen vähentäminen

Visio

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, ihmisten tarpeisiin vastaavana organisaationa. Tuemme vaikeassa elämäntilanteessa olevia, huono-osaisuutta ja riippuvuushaittoja kohdanneita ihmisiä laadukkailla palveluilla. Toimintaamme ovat tukemassa yksilöjäsenet sekä yhteisö- ja yritysjäsenet.

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.

Rohkeus

Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.

Rohkeus

Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy