Missio

Perustehtävämme on huono-osaisuuden ja riippuvuushaittojen vähentäminen.

Jokaisen elämällä on ainutlaatuinen tarkoitus

Visio 2020

Jyväskylän Katulähetys tunnetaan vahvana kristillisenä kansalaisjärjestötoimijana ja ammatillisena, ihmisten tarpeisiin vastaavana organisaationa. Tuemme vaikeassa elämäntilanteessa olevia, huono-osaisuutta ja riippuvuushaittoja kohdanneita ihmisiä laadukkailla palveluilla. Toimintaamme ovat tukemassa yksilöjäsenet sekä yhteisö- ja yritysjäsenet.

Missio

Jyväskylän Katulähetyksen perustehtävänä on huono-osaisuuden ja riippuvuushaittojen vähentäminen.

 

Arvot

 

Asiakaslähtöisyys

Asiakaslähtöisyys on asiakkaiden tarpeiden selvittämistä ja jokaisen palvelemista sopivimmalla tavalla kokonaisresurssien puitteissa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on keskinäistä luottamusta ja tukea, aitoa auttamishalua, jokaisen huomioon ottamista, ymmärtämistä ja hyviä käyttäytymistapoja. Yhteisöllisyys koskee asiakkaiden ja työyhteisön välisiä sekä työyhteisön sisäisiä suhteita.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on vastuun kantamista asiakkaista, yhdistyksestä ja ympäristöstä. Vastuullinen toiminta tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja annettujen lupausten pitämistä työtovereille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Jokainen työntekijä vastaa yhdistyksen toiminnan laadusta.

Rohkeus

Rohkeus on uskallusta tehdä uusia ja erilaisia asioita. Toiminnan kehittäminen tarvitsee rohkeutta, avoimuutta uusille ideoille ja kykyä toimia asiakkaidemme hyväksi haastavissakin tilanteissa.

 

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy