Hankkeet

Jyväskylän Katulähetys kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Työllistämme ja autamme paikallisesti

Avuksi-projekti

Helena Konttinen
vuokra-asuntojen
asumiskoordinaattori
040 159 7840

Avuksi-projektin tarkoituksena oli käynnistää asumisneuvontatyö Jyväskylän Katulähetyksellä, sekä juurruttaa asumisneuvonta osaksi vakinaista toimintaa. Asumisneuvonta kohdentui ensisijaisesti Katulähetyksen omaan asuntokantaan tuetun asumisen palvelujen päätyttyä Takalaiton-, Etappi- ja Rasila- asunnoilla.

Avuksi-projektin kohderyhmänä olivat henkilöt, joilla oli asumiseen liittyviä eriasteisia ongelmia. Asumisneuvonnan avulla pyrittiin turvaamaan asuminen ratkaisemalla ja ennaltaehkäisemällä asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Asumisen kehittämis- ja rahoittamiskeskus ARA myönsi osarahoituksen Avuksi – projektille kolmeksi vuodeksi ajalle 1.2.2019–31.1.2022.

Lue lisää Katulähetyksen vuokra-asunnoista

Kannustin-TOIMINTA

Päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyisten työpolku-hanke.

Ari Valkeinen
hankepäällikkö
040 774 9650
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä

Toiminnan tavoitteet

  • Käynnistää ja toteuttaa kohderyhmän henkilöille ammattitaitoisen valmennuksen, työn tekemisen ja yhteisöllisen kannustavan työyhteisön avulla voimaantumisprosessi, jonka kautta heidän tulevaisuuden uskonsa ja itsetuntonsa vahvistuvat.
  • Työ- ja toimintakykyä vahvistamalla tukea päihdeongelmaisia työllistymään ensin työelämävalmennuksen, myöhemmin tukityöllistämisen kautta, lopullisena tavoitteena vakituinen työpaikka.
  • Kaatopaikkakuormituksen vähentäminen sosiaalisen työllistämisen avulla.

Keinot

  • Aidon ympäristöystävällisen työn tekemisen kautta ryhtiä elämään.
  • Ammattitaitoinen työ- ja ryhmävalmennus sekä palveluohjaus verkostoyhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ja muiden sosiaalialan järjestöjen kanssa.
  • Vertaistuki Katulähetyksen asiakkaiden, vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kautta. Huom! Yhdistyksen toiminnassa on mukana useita voimaantumisen kokenutta vastuunkantajaa.
  • Arkielämän taitojen parantaminen päiväkeskuksen toimintoja käyttämällä ja ohjauksella.
    Yhteisöllinen päihdeterapia ja ryhmäkoulutus.
  • Elämänvalmiuksien parantaminen erilaisten koulutusosioiden kautta.

Kohderyhmät

Päihdeongelmista kärsivät henkilöt Katulähetyksen asumisyksiköissä, sekä muualta jyvässeudulta tulevat pitkään työttömänä olleet ja eriasteiset osatyökykyiset työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Toiminnan merkitys ja innovatiivisuus

Toiminnan kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja aktivoida päihdeongelmaisten tukiasunnoissa asuvia henkilöitä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa prosessinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja työn lisäarvona on luontoa säästävä, ekologinen toiminta. Toiminnalla on päihdeongelmaisille henkilöille myös terveydellistä merkitystä tarjottavan lämpimän ruoan kautta.

Toiminnan kautta saadaan tietoa em. henkilöiden sitoutumisesta voimaantumisen prosessiin, jossa alkupiste on matalalla. Hanke antaa myös tietoa muun yhteisön suhtautumisesta erityisryhmään toimintayksikössä.

Toiminna innovatiivisena oivalluksena on tarjota päihdeongelmaisille henkilöille aitoa tekemistä välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.

Tuettu veikkauksen tuotoilla

VaHa-TOIMINTA

Vapautuminen vankilasta haastaa ottamaan vastuuta, olemaan omatoiminen ja tekemään oikeita päätöksiä sekä valintoja – jotta vapaus jatkuisi ja olisi pysyvää.

Toiminta perustuu vapautumiseen valmistautuvan vangin, vankilan työntekijöiden  ja projektityöntekijöiden yhteistyöhön.

Lue lisää VaHa-toiminnasta

Päättyneet hankkeet

Ekotuunari

Ekotuunarin vaikuttavuusraportti (pdf)
Ekotuunari-hankkeen loppuraportti (pdf)

 

Jonosta yhteyteen -hanke

Jonosta Yhteyteen -toiminnan tavoitteena on tarjota ruoka-avun asiakkaille apua ja tukea arjen pieniin ja suuriin haasteisiin. Toiminnan ytimessä ovat palveluohjaus, ryhmätoiminta, matalan kynnyksen kohtaamiset sekä vapaaehtoistyö.

Tuettu veikkauksen tuotoilla

Pyöröovesta ulos -hanke

Pyöröovesta ulos -hanke 2018 – 2020 (STEA).

 

Rahaton-hanke

ASTA-avustus on ARA:n myöntämää avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan.

rahatON-hanke on matalan kynnyksen jalkautuvaa talousneuvontaa tuen tarpeessa oleville henkilöille. Kohderyhmänä on Jyväskylän Katulähetyksen tuetun asumisen asiakkaat.

 

TiimiVerkko-hanke

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hankkeessa (ESR 2018-2020).
Hankkeen loppuraportti

 

Jyväskylän Katulähetys  |  Sorastajantie 6, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy