Hankkeet

Jyväskylän Katulähetys kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Työllistämme ja autamme paikallisesti

Ekotuunari-hanke

Ekotuunarin pajalla on luvassa yksilö- ja ryhmäkohtaamisia, sekä erilaisia tuunaukseen ja kierrätykseen liittyviä tapahtumia. Pääset mukaan suunnittelu- ja toteutustyöhön sekä jakamaan omaa osaamistasi muille.

Ekotuunarin toimintaan olet tervetullut oman aikataulusi mukaisesti. Tuunaamme vaihtuvilla teemoilla ja materiaaleilla osallistujien mielenkiinnon mukaan. Tuumaillaan samalla yhdessä, mille jatkopolulle sinun askeleesi voisivat viedä omalla työllistymispolullasi.

Ekotuunari-esite

Lue lisää Ekotuunari-hankkeesta

Ekotuunari Facebook

Ekotuunari Instagram

Jonosta yhteyteen -toiminta

Jonosta yhteyteen on Jyväskylän Katulähetyksen Ruokapankin, Stea:n rahoittamaa toimintaa.

Juha Kautto
projektipäällikkö
040 515 0706
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Arja Honkasalo
palveluohjaaja
044 765 2284
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Kaisi Partanen
palveluohjaaja
lapsiperheet
040 842 9874
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Heli Pikkarainen
palveluohjaaja
vapaaehtoistyön koordinaattori
044 766 1239
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Jonosta yhteyteen -toiminta on Jyväskylän Katulähetyksen Ruokapankin toimintaa, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hanke on käynnistynyt 1.3.2016.

Toimintaa varten on perustettu 1.5.2016 Päiväkeskus Leiväntalo (nykyisen ruokapankin yhteyteen), johon Ruokapankin asiakkaat siirtyivät jonottamaan. Näin kohderyhmä (ruokapankin asiakkaat) tavoitetaan.

Toiminnan tavoitteena on aktivoida Jyväskylän Katulähetyksen Ruokapankin asiakkaita vertaistuen ja toiminnallisten ryhmien menetelmin sekä palveluohjauksen ja neuvonnan avulla sekä kehittää Ruokapankin vapaaehtoistoimintaa tukemaan käytännön ruoan nouto- ja jakelutyötä.

Tiedämme, että jonossa piilee aarteita. Nämä ihmiset eivät ole yhtä kuin heidän ongelmansa, vaan heillä on monenlaisia taitoja ja lahjoja, joiden haluamme tulevan esille ja käyttöön.

Tuettu veikkauksen tuotoilla

Kannustin-TOIMINTA

Päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyisten työpolku-hanke.

Ari Valkeinen
hankepäällikkö
040 774 9650
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä

Toiminnan tavoitteet

  • Käynnistää ja toteuttaa kohderyhmän henkilöille ammattitaitoisen valmennuksen, työn tekemisen ja yhteisöllisen kannustavan työyhteisön avulla voimaantumisprosessi, jonka kautta heidän tulevaisuuden uskonsa ja itsetuntonsa vahvistuvat.
  • Työ- ja toimintakykyä vahvistamalla tukea päihdeongelmaisia työllistymään ensin työelämävalmennuksen, myöhemmin tukityöllistämisen kautta, lopullisena tavoitteena vakituinen työpaikka.
  • Kaatopaikkakuormituksen vähentäminen sosiaalisen työllistämisen avulla.

Keinot

  • Aidon ympäristöystävällisen työn tekemisen kautta ryhtiä elämään.
  • Ammattitaitoinen työ- ja ryhmävalmennus sekä palveluohjaus verkostoyhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ja muiden sosiaalialan järjestöjen kanssa.
  • Vertaistuki Katulähetyksen asiakkaiden, vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kautta. Huom! Yhdistyksen toiminnassa on mukana useita voimaantumisen kokenutta vastuunkantajaa.
  • Arkielämän taitojen parantaminen päiväkeskuksen toimintoja käyttämällä ja ohjauksella.
    Yhteisöllinen päihdeterapia ja ryhmäkoulutus.
  • Elämänvalmiuksien parantaminen erilaisten koulutusosioiden kautta.

Kohderyhmät

Päihdeongelmista kärsivät henkilöt Katulähetyksen asumisyksiköissä, sekä muualta jyvässeudulta tulevat pitkään työttömänä olleet ja eriasteiset osatyökykyiset työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Toiminnan merkitys ja innovatiivisuus

Toiminnan kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja aktivoida päihdeongelmaisten tukiasunnoissa asuvia henkilöitä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa prosessinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja työn lisäarvona on luontoa säästävä, ekologinen toiminta. Toiminnalla on päihdeongelmaisille henkilöille myös terveydellistä merkitystä tarjottavan lämpimän ruoan kautta.

Toiminnan kautta saadaan tietoa em. henkilöiden sitoutumisesta voimaantumisen prosessiin, jossa alkupiste on matalalla. Hanke antaa myös tietoa muun yhteisön suhtautumisesta erityisryhmään toimintayksikössä.

Toiminna innovatiivisena oivalluksena on tarjota päihdeongelmaisille henkilöille aitoa tekemistä välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.

Tuettu veikkauksen tuotoilla

Pyöröovesta ulos -hanke

Pyöröovesta ulos -hanke 2018 – 2020 (STEA) auttaa toistuvasti lyhyitä vankeustuomioita suorittavia pääsemään pois rikoskierteestä.

Lue lisää Pyöröovesta ulos -hankkeesta

Pyöröovesta ulos -hanke Jyväskylä

Hankkeen esite (pdf)

Tiimiverkko-hanke

Osallisuutta verkkovalmennuksesta.

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hankkeessa (ESR 2018-2020) kehitetään etävalmennusta ja -kuntoutusta. Digitaaliset etäpalvelut toimivat osana jo olemassa olevia työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Hanke on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.

Lue lisää TiimiVerkko-hankkeesta

Hankkeen esite (pdf)

 Tiimiverkko Facebook

 Tiimiverkko Instagram

  

VaHa-TOIMINTA

Vapautuminen vankilasta haastaa ottamaan vastuuta, olemaan omatoiminen ja tekemään oikeita päätöksiä sekä valintoja – jotta vapaus jatkuisi ja olisi pysyvää.

Toiminta perustuu vapautumiseen valmistautuvan vangin, vankilan työntekijöiden  ja projektityöntekijöiden yhteistyöhön.

Lue lisää VaHa-toiminnasta

Jyväskylän Katulähetys  |  Kankitie 14, 40320 Jyväskylä

Designed by Artio Oy Artio Oy