Hankkeet

Jyväskylän Katulähetys kehittää toimintaansa jatkuvasti.

Työllistämme ja autamme paikallisesti

Avuksi-projekti

Helena Konttinen
vuokra-asuntojen
asumiskoordinaattori
040 159 7840

Avuksi-projektin tarkoituksena on käynnistää asumisneuvontatyö Jyväskylän Katulähetyksellä, sekä juurruttaa asumisneuvonta osaksi vakinaista toimintaa. Asumisneuvonta kohdentuu ensisijaisesti Katulähetyksen omaan asuntokantaan tuetun asumisen palvelujen päätyttyä Takalaiton-, Etappi- ja Rasila- asunnoilla.

Avuksi-projektin kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on asumiseen liittyviä eriasteisia ongelmia. Asumisneuvonnan avulla pyritään turvaamaan asuminen ratkaisemalla ja ennaltaehkäisemällä asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Asumisen kehittämis- ja rahoittamiskeskus ARA myönsi osarahoituksen Avuksi – projektille kolmeksi vuodeksi ajalle 1.2.2019–31.1.2022.

Lue lisää Katulähetyksen vuokra-asunnoista

Jonosta yhteyteen -toiminta

Taina Koponen
vastaava työntekijä
040 515 0706
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Kaisi Partanen
toimintakoordinaattori
palveluohjaus/lapsiperheet
040 842 9874
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Heli Pikkarainen
toimintakoordinaattori
palveluohjaus/vapaaehtoistyö
044 766 1239
Sammonkatu 5, 40100 Jyväskylä

Jonosta Yhteyteen -toiminnan tavoitteena on tarjota ruoka-avun asiakkaille apua ja tukea arjen pieniin ja suuriin haasteisiin. Toiminnan ytimessä ovat palveluohjaus, ryhmätoiminta, matalan kynnyksen kohtaamiset sekä vapaaehtoistyö.

Palveluohjaus tukee asiakkaiden arkea ja tarjoaa apua esim.

 • Kela:n lomakkeiden täyttämiseen
 • oikeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden löytymiseen
 • tuettujen lomien hakemiseen
 • harrastusten ym. löytymiseen

Ryhmätoiminnan tarkoituksena on mm.

 • tarjota mahdollisuuksia uusien tuttavuuksien solmimiseen
 • antaa uusia ideoita arkeen
 • kohottaa mielialaa
 • lisätä tietoa erilaisista asioista
 • tuoda päiviin sisältöä

Vapaaehtoistyön tarkoituksena on tukea vapaaehtoistyötä tekeviä löytämään mielekästä ja motivoivaa vapaaehtoistyötä.

Toimintaa toteutetaan Sammonkadun Ruoka-avun tiloissa Kahvila Ilona ja Ilmarissa maanantaista perjantaihin.

 

Tuettu veikkauksen tuotoilla

Kannustin-TOIMINTA

Päihdeongelmaisten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökyisten työpolku-hanke.

Ari Valkeinen
hankepäällikkö
040 774 9650
Kankitie 14, 40320 Jyväskylä

Toiminnan tavoitteet

 • Käynnistää ja toteuttaa kohderyhmän henkilöille ammattitaitoisen valmennuksen, työn tekemisen ja yhteisöllisen kannustavan työyhteisön avulla voimaantumisprosessi, jonka kautta heidän tulevaisuuden uskonsa ja itsetuntonsa vahvistuvat.
 • Työ- ja toimintakykyä vahvistamalla tukea päihdeongelmaisia työllistymään ensin työelämävalmennuksen, myöhemmin tukityöllistämisen kautta, lopullisena tavoitteena vakituinen työpaikka.
 • Kaatopaikkakuormituksen vähentäminen sosiaalisen työllistämisen avulla.

Keinot

 • Aidon ympäristöystävällisen työn tekemisen kautta ryhtiä elämään.
 • Ammattitaitoinen työ- ja ryhmävalmennus sekä palveluohjaus verkostoyhteistyössä työvoiman palvelukeskuksen ja muiden sosiaalialan järjestöjen kanssa.
 • Vertaistuki Katulähetyksen asiakkaiden, vastuunkantajien ja vapaaehtoisten kautta. Huom! Yhdistyksen toiminnassa on mukana useita voimaantumisen kokenutta vastuunkantajaa.
 • Arkielämän taitojen parantaminen päiväkeskuksen toimintoja käyttämällä ja ohjauksella.
  Yhteisöllinen päihdeterapia ja ryhmäkoulutus.
 • Elämänvalmiuksien parantaminen erilaisten koulutusosioiden kautta.

Kohderyhmät

Päihdeongelmista kärsivät henkilöt Katulähetyksen asumisyksiköissä, sekä muualta jyvässeudulta tulevat pitkään työttömänä olleet ja eriasteiset osatyökykyiset työvoiman palvelukeskuksen kautta.

Toiminnan merkitys ja innovatiivisuus

Toiminnan kautta pyritään löytämään uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja aktivoida päihdeongelmaisten tukiasunnoissa asuvia henkilöitä. Erityisesti painotetaan työn merkitystä aidossa prosessinomaisessa tuotannossa.

Työtoiminta suoritetaan tuotannollisessa työyksikössä, ja työn lisäarvona on luontoa säästävä, ekologinen toiminta. Toiminnalla on päihdeongelmaisille henkilöille myös terveydellistä merkitystä tarjottavan lämpimän ruoan kautta.

Toiminnan kautta saadaan tietoa em. henkilöiden sitoutumisesta voimaantumisen prosessiin, jossa alkupiste on matalalla. Hanke antaa myös tietoa muun yhteisön suhtautumisesta erityisryhmään toimintayksikössä.

Toiminna innovatiivisena oivalluksena on tarjota päihdeongelmaisille henkilöille aitoa tekemistä välittömästi, kun halu työn tekemiseen syntyy.

Tuettu veikkauksen tuotoilla

Palvelukeskus Hanska

Markus Taipale
projektityöntekijä
044 706 9798

Palvelukeskus Hanska on lämminhenkinen kohtaamispaikka, olohuone, jonne arkeensa sisältöä, sosiaalisia kontakteja ja mielekästä tekemistä kaipaavat ovat tervetulleita.

Hanska on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille jyväskyläläisille, jotka ovat

 • asunnottomia
 • päihteileviä
 • muiden palveluiden ulkopuolella olevia henkilöitä

Hanskaan voi tulla päihtyneenä, mutta päihteiden käyttö on sisätiloissa kiellettyä.

Hanskassa tarjotaan aamupala ja lounas. Siellä kahvitellaan, luetaan lehtiä, jutellaan, oleskellaan tai osallistutaan virike ja ryhmätoimintaan. Hanskassa voit peseytyä, pyykätä, vaihtaa vaatteita, levätä, nukkua tai hoitaa virastoasioita.

Hanskan toimintaa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hanskan toiminnasta vastaa Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityö yhteistyössä Sovatek-säätiön Olohuone-hankkeen kanssa. Toiminnassa mukana ovat myös Sovatek-säätiön Tukialus-hanke ja Jyväskylän Katulähetyksen Pyöröovesta ulos -hanke.

Hanska on avoinna ma-pe klo 9-16.

Hannikaisenkadun sosiaaliasema, 2. kerros (sisäänkäynti Vapaudenkadun puolelta ylätasolta, postin takaa)
Hannikaisenkatu 37, Jyväskylä
050 311 8149

Pyöröovesta ulos -hanke

Pyöröovesta ulos -hanke 2018 – 2020 (STEA) auttaa lyhyitä vankeustuomioita toistuvasti suorittavia pääsemään pois rikoskierteestä.

Lue lisää Pyöröovesta ulos -hankkeesta

Pyöröovesta ulos -hanke Jyväskylä

Hankkeen esite (pdf)

rahatON-hanke

Minna Lammi
projektityöntekijä
044 725 6917
minna.lammi(a)jklkl.fi

 

ASTA-avustus on ARA:n myöntämää avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan.

rahatON-hanke on matalan kynnyksen jalkautuvaa talousneuvontaa tuen tarpeessa oleville henkilöille. Kohderyhmänä on Jyväskylän Katulähetyksen tuetun asumisen asiakkaat.

Toiminnan tavoitteena on tukea tarvitsevien henkilöiden talousasioiden selvittäminen ja vuokranmaksun turvaaminen. Matalan kynnyksen talousohjauksella pyritään vaikuttamaan henkilön kulutustottumuksiin, jotta ne jatkossa vastaisi paremmin kulutusvaraa. Taloudenhallinnan vahvistamisella pyritään pysäyttämään velkaantuminen ja vähentämään vuokranmaksun ongelmia.

Hankkeessa kokeillaan jo olemassa olevia taloudenhallinnan työkaluja ja pyritään löytämään työskentelymalli joka tulisi osaksi tuettua asumista ja asumisneuvonta työtä.

Tiimiverkko-hanke

Osallisuutta verkkovalmennuksesta.

TiimiVerkko – Osallisuutta verkkovalmennuksesta -hankkeessa (ESR 2018-2020) kehitetään etävalmennusta ja -kuntoutusta. Digitaaliset etäpalvelut toimivat osana jo olemassa olevia työ- ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Hanke on suunnattu työelämän ulkopuolella oleville henkilöille.

Lue lisää TiimiVerkko-hankkeesta

Hankkeen esite (pdf)

 Tiimiverkko Facebook

 Tiimiverkko Instagram

  

VaHa-TOIMINTA

Vapautuminen vankilasta haastaa ottamaan vastuuta, olemaan omatoiminen ja tekemään oikeita päätöksiä sekä valintoja – jotta vapaus jatkuisi ja olisi pysyvää.

Toiminta perustuu vapautumiseen valmistautuvan vangin, vankilan työntekijöiden  ja projektityöntekijöiden yhteistyöhön.

Lue lisää VaHa-toiminnasta

Päättyneet hankkeet

Jyväskylän Katulähetys  |  Kankitie 14, 40320 Jyväskylä | Y-tunnus 0208192-4 | etunimi.sukunimi@jklkl.fi

Designed by Artio Oy Artio Oy